Storico Presidenti

Prof. Vittorio MARZI, Presidente 2005-2013

Presidente 2005-2013

Prof. Vittorio MARZI, Presidente 2005-2013

Prof. Michele DELL’AQUILA, Presidente 1996-2004

Presidente 1996-2004

Prof. Michele DELL’AQUILA, Presidente 1996-2004

Prof. Giuseppe SEMERARI, Presidente 1995-1996

Presidente 1995-1996

Prof. Giuseppe SEMERARI, Presidente 1995-1996

Prof. Giuseppe SOLARINO, Presidente 1949-1983

Presidente 1949-1983

Prof. Giuseppe SOLARINO, Presidente 1949-1983

Prof. Riccardo CIUSA, Presidente 1941-1949

Presidente 1941-1949

Prof. Riccardo CIUSA, Presidente 1941-1949

Prof. Carlo RIGHETTI, Presidente 1934-1936

Presidente 1934-1936

Prof. Carlo RIGHETTI, Presidente 1934-1936

Prof. Paolo GAIFAMI, Presidente 1932-1934

Presidente 1932-1934

Prof. Paolo GAIFAMI, Presidente 1932-1934

Prof. Giovanni GALLERANI, Presidente 1927-1932

Presidente 1927-1932

Prof. Giovanni GALLERANI, Presidente 1927-1932